มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้  เพื่อการกุศล
:: มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้เป็นอนาคตของสังคมไทย ::
ENGLISH | ภาษาไทย
ประกาศ รายชื่อ นักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 2/2560
 
 
 
เพื่อการชมเวปไซท์ที่สมบรูณ์แบบ กรุณาตั้งหน้าจอที่ 1024 * 768 และลง flash6 plug-in หรือสูงกว่า

รายชื่อ นักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 2/2560
 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ระดับมัธยมศึกษา = = > มัธยมศึกษา กรุงเทพ ปริมณฑล
ระดับอุดมศึกษา = = > ระดับอุดมศึกษา กรุงเทพ ปริมณฑล

ภาคกลาง
ระดับมัธยมศึกษา = = > มัธยมศึกษา ภาคกลาง

ภาคเหนือ
ระดับมัธยมศึกษา = = > มัธยมศึกษา ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
ระดับมัธยมศึกษา = = > มัธยมศึกษา ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก
ระดับมัธยมศึกษา = = > มัธยมศึกษา ภาคตะวันออก

ภาคใต้
ระดับประถมศึกษา = = > ประถมศึกษา ภาคใต้
ระดับมัธยมศึกษา = = > มัธยมศึกษา ภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับมัธยมศึกษา = = > มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่วนภูมิภาคและอื่นๆ
ระดับอุดมศึกษา = = > ระดับอุดมศึกษา ภูมิภาค อื่นๆ
ระดับอื่นๆ = = > ภูมิภาค อื่นๆ


หากเครื่องไม่มีโปรแกรม Acrobat สามารถคลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat

กลับสู่ด้านบน
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
48/4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (02) 633-7501-7
โทรสาร +66 (02) 638-0554
อีเมล์ : tiscofoundation@tiscofoundation.org
Facebook TISCO Foundation
LINE @tiscofoundation