ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

ประจำปี 2567  (รอบแรก)

  หมายเหตุ   กรณีผู้ที่ได้รับทุนตรวจสอบรายชื่อแล้วพบว่า…
– ชื่อ-สกุล สะกดผิด หรือ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
– รายชื่อที่ประกาศไม่ตรงกับสถานศึกษาที่เรียนอยู่ปัจจุบัน
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567
โทรศัพท์ 02-633-7502 , 02-633-7503 หรือ Inbox Facebook : TISCO Foundation
จากนั้นส่งเอกสารเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลมาที่ e-mail : [email protected]

กรุงเทพฯและปริมณฑล ภูมิภาค
กรุงเทพฯและปริมณฑล ภูมิภาค
ระดับอื่นๆ