ร่วมบริจาคสนับสนุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

ร่วมบริจาคสนับสนุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

1) บริจาคด้วยตนเอง

ท่านสามารถมาบริจาคเงินได้ที่ มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ท่านสามารถมาบริจาคเงินได้ที่
มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

2) โอนเงินบริจาคเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล”
ประเภทบัญชีกระแสรายวันพิเศษ เลขที่ 0001-127-005008-0
หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม
ชื่อบัญชี “มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล”
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-2-53585-6

 

ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล”
ประเภทบัญชีกระแสรายวันพิเศษ
เลขที่ 0001-127-005008-0

หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม
ชื่อบัญชี “มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล”
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 001-2-53585-6

 

3) การบริจาคผ่าน QR Code พร้อมเพย์

 

4) การบริจาคผ่าน QR Code ผ่านระบบ e-Donation

หมายเหตุ การบริจาคเงินผ่านทางระบบ e-Donation มูลนิธิฯ จะไม่ได้ออกใบเสร็จให้กับท่าน
เนื่องจากข้อมูลการบริจาคของท่านจะถูกจัดส่งไปที่กรมสรรพากรอัตโนมัติแล้ว โดยท่านสามารถเก็บสลิปการโอนเงินไว้เป็นหลักฐานการบริจาคได้

หมายเหตุ การบริจาคเงินผ่านทางระบบ e-Donation มูลนิธิฯ จะไม่ได้ออกใบเสร็จให้กับท่าน
เนื่องจากข้อมูลการบริจาคของท่านจะถูกจัดส่งไปที่กรมสรรพากรอัตโนมัติแล้ว โดยท่านสามารถเก็บสลิปการโอนเงินไว้เป็นหลักฐานการบริจาคได้

กรุณาส่งหลักฐานการบริจาคเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
มาที่ E-mail : [email protected] 

หลังจากได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว ทางมูลนิธิฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านเพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าต่อไป

กรุณาส่งหลักฐานการบริจาคเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
มาที่ E-mail : [email protected] 

หลังจากได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว ทางมูลนิธิฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านเพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าต่อไป

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอแจ้งให้ทราบว่า มูลนิธิฯ จะทำการเก็บ รวบรวม และ ใช้ ข้อมูล ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ของผู้บริจาค เพื่อบริการจัดส่งใบเสร็จรับเงินสำหรับการบริจาคในครั้งถัดไป
ทั้งนี้ หากผู้บริจาคไม่ต้องการรับบริการดังกล่าว หรือ ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับจัดส่ง สามารถติดต่อมูลนิธิฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 633 7501-7
ในวันทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดประจำปีธนาคาร