ติดต่อเรา

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
48/4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์  (02) 633-7501-7
โทรสาร   (02) 638-0554
E-mail : [email protected]